SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (4) 2019 str. 43-50

Katarzyna Kafel, Piotr Buda

Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska

GENEZA POSADZKI PAłACOWEJ – ZABYTKOWEJ WARSTWY WYKOńCZENIOWEJ

słowa kluczowe: posadzka pałacowa, mozaika, parkiet, posadzka drewniana, podłoga zabytkowa
abstrakt:

Podłoga jest elementem budynku mającym na celu wykończenie przegród poziomych, nadanie im właściwości
użytkowych i estetycznych. Posadzki drewniane są częstym elementem wykończeniowym podłóg
obiektów budowlanych. Dzięki właściwościom fizycznym drewna takie rozwiązanie gwarantuje komfort
użytkownikom podłóg. Renowacja zabytkowych posadzek drewnianych charakteryzuje się znaczną specyfiką
robót ze względu na potrzebę zachowania ich unikalnego charakteru. Celem pracy jest usystematyzowanie
pojęć definiujących drewnianą warstwę wierzchnią podłóg zabytkowych oraz wykonywanych współcześnie.
W artykule omówiono przykłady renowacji posadzki zabytkowej oraz realizacji posadzki wykonywanej od
podstaw, które posłużyły jako zobrazowanie terminologii i różnic między pałacową zabytkową mozaiką
a wykonywaną współcześnie. Analiza literatury pod względem terminologii związanej z posadzkami drewnianymi
pozwoliła unaocznić różnice w wykonawstwie warstw wierzchnich podłóg. W pracy przedstawiono
również genezę powstania terminu „posadzka pałacowa” oraz jego współczesną interpretację.

pub/18_4_43.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt4/18_4_43.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kafel, Katarzyna, and Piotr Buda. "Origin of palace floor – historic flooring." Acta Sci.Pol. Architectura 18.4 (2019): 43-50.
APA Kafel K. and Buda P. (2019). Origin of palace floor – historic flooring. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (4), 43-50
ISO 690 Kafel, Katarzyna, Buda, Piotr. Origin of palace floor – historic flooring. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.4: 43-50.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue4/abstract-43.html