SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (4) 2019 str. 35-41

Michał Banaszek, Kinga Rybak-Niedziółka

1Instytut Inżynierii Środowiska
2
Instytut Inżynierii Lądowej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ZASTOSOWANIE KSZTAłTEK Z PVC JAKO FORM NEGATYWOWYCH DO WYKONYWANIA ODLEWóW BETONOWYCH W PRAKTYCE RZEźBIARSKIEJ

słowa kluczowe: rzeźba, odlewanie, beton, gips, glina, odkuwanie
abstrakt:

W artykule zaprezentowano metodę odlewania kameralnych form betonowych przy wykorzystaniu produktów
wykonanych z PVC, szeroko dostępnych w handlu materiałami budowlanymi. Przeprowadzone próby
praktyczne miały na celu określenie stopnia złożoności wykonania takiego odlewu w odniesieniu do tradycyjnych
metod polegających na skuwaniu gipsowych form negatywowych. Próbom poddano również podatność
wybranych produktów budowlanych PVC na modyfikację kształtu przed wykonaniem odlewu przez
miejscowe rozgrzewanie ścianek produktu temperaturą o maksymalnej wartości 550°C.

pub/18_4_35.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt4/18_4_35.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Banaszek, Michał, and Kinga Rybak-Niedziółka. "Use of PVC fittings as negative forms moulds for making concrete castings in sculpting practice." Acta Sci.Pol. Architectura 18.4 (2019): 35-41.
APA Banaszek M. and Rybak-Niedziółka K. (2019). Use of PVC fittings as negative forms moulds for making concrete castings in sculpting practice. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (4), 35-41
ISO 690 Banaszek, Michał, Rybak-Niedziółka, Kinga. Use of PVC fittings as negative forms moulds for making concrete castings in sculpting practice. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.4: 35-41.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue4/abstract-35.html