SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (4) 2019 str. 27-34

Simon Rabarijoely

Instytut Inżynierii Lądowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

WYKORZYSTANIE METOD NUMERYCZNYCH DO POSADOWIENIA ZAPORY ZIEMNEJ NA GRUNTACH ORGANICZNYCH

słowa kluczowe: zapora, namuł organiczny, analiza numeryczna, MES
abstrakt:

W artykule przedstawiono zaporę ziemną posadowioną na gruntach organicznych. Zapora była i nadal
jest monitorowana za pomocą pomiarów piezometrycznych oraz pomiarów przemieszczeń pionowych
i poziomych obserwowanych reperów. Obliczenia przeprowadzono za pomocą modelu zmodyfikowanego
Cam-Clay (MCC). Wyniki obliczonych przemieszczeń pionowych porównano z obserwowanymi oraz poddano
krytycznej dyskusji.

pub/18_4_27.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt4/18_4_27.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rabarijoely, Simon. "Use of numerical methods for foundation of earth dam on organic subsoil." Acta Sci.Pol. Architectura 18.4 (2019): 27-34.
APA Rabarijoely S. (2019). Use of numerical methods for foundation of earth dam on organic subsoil. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (4), 27-34
ISO 690 Rabarijoely, Simon. Use of numerical methods for foundation of earth dam on organic subsoil. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.4: 27-34.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue4/abstract-27.html