SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (4) 2019 str. 15-26

Marta Kiraga

Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

MODELOWANIE LOKALNYCH ROZMYć NA PODSTAWIE BADAń LABORATORYJNYCH

słowa kluczowe: transport sedymentacyjny, HEC-RAS, erozja, wzory empiryczne, modelowanie hydrologiczne, próbkowanie Monte Carlo
abstrakt:

W artykule przedstawiono weryfikację formuł służących do szacowania transportu rumowiska wleczonego,
zaimplementowanych w programie HEC-RAS na podstawie badań laboratoryjnych. Zweryfikowano wyniki
obliczeń z wykorzystaniem funkcji Ackersa–White’a, Laursena i Meyera-Petera–Müllera. Analiza składa
się z trzech części. W pierwszej części wykorzystano funkcje z ich domyślnymi wartościami parametrów,
ustalonymi przez ich autorów dla określonego zestawu właściwości geometrycznych i hydraulicznych. Następnie
parametry funkcji obliczono za pomocą równań empirycznych i wprowadzono do programu. Trzecia
część zakładała wykorzystanie techniki próbkowania Monte Carlo w celu doboru zestawu parametrów, które
prowadzą do najlepszego dopasowania modelu. Przedmiotami porównania były objętość i średnia głębokość
lokalnego rozmycia. Badania prowadzono na modelu laboratoryjnym z częściowo piaszczystym dnem, poprzedzonym
dnem stałym, gdzie rozmycie powstawało w wyniku zróżnicowania gradientu energetycznego
wynikającego ze zmienności chropowatości podłoża.

pub/18_4_15.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt4/18_4_15.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kiraga, Marta. "Local scour modelling on the basis of flume experiments." Acta Sci.Pol. Architectura 18.4 (2019): 15-26.
APA Kiraga M. (2019). Local scour modelling on the basis of flume experiments. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (4), 15-26
ISO 690 Kiraga, Marta. Local scour modelling on the basis of flume experiments. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.4: 15-26.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue4/abstract-15.html