SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 18 (4) 2019

Spis treści:

Zeszyt 18 (4) 2019 str. 5-14
Anna M. Grabiec, Sylwia Kurpisz
Rozwiązania materiałowe nawierzchni dróg pieszych i rowerowych w kontekście działań prośrodowiskowych
 
Zeszyt 18 (4) 2019 str. 15-26
Marta Kiraga
Modelowanie lokalnych rozmyć na podstawie badań laboratoryjnych
 
Zeszyt 18 (4) 2019 str. 27-34
Simon Rabarijoely
Wykorzystanie metod numerycznych do posadowienia zapory ziemnej na gruntach organicznych
 
Zeszyt 18 (4) 2019 str. 35-41
Michał Banaszek, Kinga Rybak-Niedziółka
Zastosowanie kształtek z PVC jako form negatywowych do wykonywania odlewów betonowych w praktyce rzeźbiarskiej
 
Zeszyt 18 (4) 2019 str. 43-50
Katarzyna Kafel, Piotr Buda
Geneza posadzki pałacowej – zabytkowej warstwy wykończeniowej
 
Zeszyt 18 (4) 2019 str. 51-60
Katarzyna Krzykawska
Półwyspowe składowisko odpadów jako eksperymentalne wykorzystanie przestrzeni. Studium przypadku Albany Bulb
 
Zeszyt 18 (4) 2019 str. 61-71
Dana Adamcová
Porównanie technicznych sposobów zabezpieczenia zamykanych składowisk odpadów w Republice Czeskiej i Polsce
 
Zeszyt 18 (4) 2019 str. 73-81
Mariusz Żółtowski, Katarzyna Jeleniewicz
Drganiowe symptomy w badaniu stanu destrukcji
 
Zeszyt 18 (4) 2019 str. 83-93
Krzysztof Wiśniewski, Joanna Witkowska-Dobrev, Marek Dohojda
Ochrona betonu zwykłego przed agresywnym środowiskiem w budownictwie rolniczym
 
Zeszyt 18 (4) 2019 str. 95-103
Piotr Fornalczyk
Koncepcja architektoniczna funkcjonalno-przestrzenna Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych SGGW
 

Zanleziono 10 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).