SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (3) 2019 str. 87-102

Bogusław Wowrzeczka

Faculty of Architecture, Wroclaw University of Science and Technology, Wrocław

FORMY KRAJOBRAZOWE W ARCHITEKTURZE OBIEKTóW GOSPODARKI ODPADAMI W MIASTACH

słowa kluczowe: architektura, odpady, natura, infrastruktura przemysłowa, sztuczny krajobraz
abstrakt:

Obiekty architektoniczne i budowle inżynierskie naśladujące w sposób rzeczywisty lub wyobrażony naturę
opierają się na wzorcach spotykanych w naturalnym krajobrazie. W miastach sztuczne krajobrazy stały się
istotnym elementem innowacyjnych koncepcji ekologicznych zmierzających do renaturyzacji środowiska
miejskiego. Dokonano przeglądu przykładów architektury obiektów związanych z przetwarzaniem, recyklingiem
i ze składowaniem odpadów oraz zaklasyfikowano je do trzech typów sztuczności natury, które
reprezentują: kontynuujący naturę, naśladujący naturę i sugerujący naturę. W artykule przedstawiono badanie,
w jaki sposób architekci sztucznych krajobrazów poszukując nowych rozwiązań, inspirowani są rzeczywistymi
modelami natury oraz w jaki sposób je przekształcają, tworząc innowacyjne rozwiązania obiektów
przemysłowych w środowisku miejskim.

pub/18_3_87.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt3/18_3_87.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wowrzeczka, Bogusław. "Landscape forms in the architecture of waste management facilities in cities." Acta Sci.Pol. Architectura 18.3 (2019): 87-102.
APA Wowrzeczka B. (2019). Landscape forms in the architecture of waste management facilities in cities. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (3), 87-102
ISO 690 Wowrzeczka, Bogusław. Landscape forms in the architecture of waste management facilities in cities. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.3: 87-102.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue3/abstract-87.html