SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (3) 2019 str. 79-86

Marzena Suchocka, Aleksandra Widaj, Kinga Kimic

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

NARZęDZIA STOSOWANE W PROJEKTOWANIU PARAMETRYCZNYM W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU

słowa kluczowe: projektowanie parametryczne, modelowanie parametryczne, cyfrowe narzędzia projektowania, projektowanie, architekt krajobrazu
abstrakt:

W dobie cyfryzacji projektowanie parametryczne stwarza nowe możliwości jego zastosowania w dziedzinach
takich jak architektura i design oraz architektura krajobrazu. Niezbędne są jednak do tego narzędzia,
które nie tylko mogą ułatwić sam proces projektowania, ale też zmniejszyć jego czasochłonność. Celem
niniejszego artykułu jest przegląd oprogramowania wykorzystywanego do projektowania parametrycznego
wspomagającego pracę architektów krajobrazu. Ocenie poddano wybrane, najbardziej popularne programy
i wtyczki stosowane przez architektów i designerów, z których pośrednio korzystają także architekci krajobrazu,
a także oprogramowanie specjalnie stworzone do stosowania w pracy architekta krajobrazu. Większość
omawianego oprogramowania ma opcje projektowania parametrycznego, dotyczą one jednak tylko
wybranych elementów. Nie ma w chwili obecnej jednego wielofunkcyjnego programu dającego możliwość
kompleksowego zastosowania opcji projektowania parametrycznego do wszystkich aspektów składających
się na kompleksowy projekt z zakresu architektury krajobrazu, która jest interdyscyplinarna. Z tego powodu
architekci krajobrazu są zmuszeni do samodzielnego łączenia funkcji kilku rodzajów oprogramowania. Stanowi
to znaczne utrudnienie w przeprowadzeniu procesu projektowego.

pub/18_3_79.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt3/18_3_79.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Suchocka, Marzena, et al. "Tools used in parametric design in landscape architecture." Acta Sci.Pol. Architectura 18.3 (2019): 79-86.
APA Suchocka, M. et al. (2019). Tools used in parametric design in landscape architecture. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (3), 79-86
ISO 690 Suchocka, Marzena, Widaj, Aleksandra, Kimic, Kinga. Tools used in parametric design in landscape architecture. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.3: 79-86.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue3/abstract-79.html