SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (3) 2019 str. 67-77

Maja Skibińska, Mariusz Wieczorek, Małgorzata Denis

1 Faculty of Civil and Environmental Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw
2
Faculty of Philosophy and Sociology, University of Warsaw, Warsaw
3
Faculty of Geodesy and Cartography, Warsaw University of Technology, Warsaw

MIEJSCA DO SIEDZENIA DLA SENIORóW W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ. PRZYPADEK WARSZAWSKI

słowa kluczowe: miasta przyjazne seniorom, polityka transportu pieszego, przestrzeń publiczna, meble miejskie, ławka miejska, urbanistyka
abstrakt:

Ławki to meble miejskie, które gwarantują komfort wszystkim użytkownikom, co jest ważne zwłaszcza
w kontekście potrzeb starzejących się społeczeństw. Ich lokalizacja, liczba i konstrukcja mają ogromne
znaczenie. Niniejszy artykuł opiera się na wynikach projektów badawczych dotyczących ławek miejskich
w przestrzeni publicznej Warszawy. Zakres merytoryczny opracowania obejmuje identyfikację bieżących
problemów związanych z miejscami do siedzenia na obszarach miejskich oraz związanych z nimi potrzeb
osób starszych. Zgodnie z wynikami badań ławki powinny mieć oparcie lub oparcie i podłokietniki, być
umieszczone w regularnych odstępach, w pobliżu miejsca zamieszkania i punktów handlowo-usługowych.
Niniejszy artykuł stanowi wkład w dyskusję na temat kształtowania przestrzeni publicznej, która jest wygodna
dla seniorów.

pub/18_3_67.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt3/18_3_67.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Skibińska, Maja, et al. "Places to sit for senior citizens located in urban space: Warsaw city as a case study." Acta Sci.Pol. Architectura 18.3 (2019): 67-77.
APA Skibińska, M. et al. (2019). Places to sit for senior citizens located in urban space: Warsaw city as a case study. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (3), 67-77
ISO 690 Skibińska, Maja, Wieczorek, Mariusz, Denis, Małgorzata. Places to sit for senior citizens located in urban space: Warsaw city as a case study. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.3: 67-77.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue3/abstract-67.html