SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (3) 2019 str. 55-66

Jacek Rybarkiewicz

Faculty of Architecture and Fine Arts, Krakow Academy of Andrzej Frycz Modrzewski in Krakow, Kraków

KONCEPCJA LOKALIZACJI FARM WIATROWYCH NA TERENIE SIENIAWSKIEGO OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU – OCENA UWARUNKOWAń MOżLIWOśCI

słowa kluczowe: waloryzacja krajobrazu, energetyka wiatrowa
abstrakt:

Firma WM Wiatrowiec Energie w uznaniu dogodnych warunków naturalnych i w porozumieniu z władzami
Miasta i Gminy Sieniawa wszczęła działania na rzecz lokalizacji farm wiatrowych na terenie powołanego
w 1986 r. Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (SOChK). Planowane zagospodarowanie kompleksu
51 wiatraków wymagało zbadania zgodności ze stanem formalnoprawnym obszaru i brakiem konfliktów kulturowo-
ekologicznych. Trwający od czasu powołania SOChK, postępujący, dewaluacyjny proces przekształceń
antropogenicznych i kulturowych oraz związane z tym przekształcenia ekosystemowe stały się impulsem dla
nowych badań i nowego spojrzenia na problem ochrony krajobrazu. Przeprowadzone przez autorski zespół ekspercki
od grudnia 2009 do marca 2011 roku aktualizacje waloryzacyjne przyrodniczo-krajobrazowo-przestrzenne
Miasta i Gminy Sieniawa prowadziły do oceny nowych uwarunkowań i związanej z tym zasadności ewentualnej
weryfikacji granic SOChK, dającej możliwość realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Jednocześnie
zespół ekspercki zwrócił uwagę, że przy okazji ustanawiania obszarów chronionego krajobrazu niezbędne jest
stosowanie bardziej wnikliwych i wszechstronnych badań niż te, które były podstawą utworzenia SOChK.

pub/18_3_55.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt3/18_3_55.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rybarkiewicz, Jacek. "The concept of wind farms location in the Sieniawa Protected Landscape Area – the assessment of the conditions of the possibilities." Acta Sci.Pol. Architectura 18.3 (2019): 55-66.
APA Rybarkiewicz J. (2019). The concept of wind farms location in the Sieniawa Protected Landscape Area – the assessment of the conditions of the possibilities. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (3), 55-66
ISO 690 Rybarkiewicz, Jacek. The concept of wind farms location in the Sieniawa Protected Landscape Area – the assessment of the conditions of the possibilities. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.3: 55-66.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue3/abstract-55.html