SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (3) 2019 str. 35-44

Kinga Kimic

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

ARCHITEKTURA OPARTA NA WZORZE PLASTRA MIODU

słowa kluczowe: architektura, urbanistyka, design, plaster miodu, sześciokąt
abstrakt:

Wzór plastra miodu, wywodzący się z natury, stanowi jedną z inspiracji w kształtowaniu architektury. Charakterystyczna
forma sześciokąta, dająca możliwość powielania jako modułu zarówno w „czystej”, jak
i zmodyfikowanej formie, sprzyja wdrażaniu coraz bardziej spektakularnych rozwiązań. Celem artykułu jest
przegląd wybranych przykładów zastosowania wzoru plastra miodu w architekturze w odniesieniu do kształtowania
jej podstawowej formy (obiektów samodzielnych i ich złożonych układów), a także detalu w różnej
skali (elementach fasad budynków). Różnorodność pomysłów wynika z inwencji planistów i architektów,
rozwoju innowacyjnych narzędzi projektowania, a także dostępności różnorodnych materiałów wykorzystywanych
w budownictwie.

pub/18_3_35.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt3/18_3_35.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kimic, Kinga. "Architecture based on a honeycomb pattern." Acta Sci.Pol. Architectura 18.3 (2019): 35-44.
APA Kimic K. (2019). Architecture based on a honeycomb pattern. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (3), 35-44
ISO 690 Kimic, Kinga. Architecture based on a honeycomb pattern. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.3: 35-44.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue3/abstract-35.html