SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (3) 2019 str. 3-14

Beata Joanna Gawryszewska, Justyna Biernacka

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
2
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa

ZIELEń W WARSZAWSKIM STANDARDZIE MIESZKANIOWYM

słowa kluczowe: wskaźniki ekologiczno-przestrzenne, przestrzeń społeczna, osiedle mieszkaniowe, rewitalizacja, budownictwo komunalne, EKOSPOT
abstrakt:

Opracowany w 2018 roku przez Urząd m.st. Warszawy Warszawski Standard Mieszkaniowy wersja 1.2 (WSM
1.2) jako jeden z pięciu priorytetów w miejskich inwestycjach wymienia przyrodę, a w niej i zieleń. Ważne
było więc opracowanie zapisów standardu z zastosowaniem zasad budownictwa zrównoważonego, w tym
dostosowanie do potrzeb społeczności mieszkańców. Celem artykułu była weryfikacja tych zapisów na tle zaobserwowanych
procesów zamieszkiwania, a także zmieniających się preferencji estetycznych mieszkańców
w zakresie zarówno zieleni, jak i popularnych wskaźników ekologiczno-przestrzennych i certyfikatów zrównoważonego
budownictwa. W tekście przytoczone zostały obszerne fragmenty poświęcone WSM oraz zestawienia
wskaźników i wyników badań mających na celu charakterystykę współczesnych kierunków kształtowania
zieleni w otoczeniu mieszkań i jej optymalizacji (m.in. swobodna wegetacja, kształtowane oddolnie
ogrody). Została również szeroko omówiona obecna w opracowanym standardzie koncepcja EKOSPOTu.

pub/18_3_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt3/18_3_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gawryszewska, Beata Joanna, and Justyna Biernacka. "Greenery in Warsaw Housing Standard." Acta Sci.Pol. Architectura 18.3 (2019): 3-14.
APA Gawryszewska B.J. and Biernacka J. (2019). Greenery in Warsaw Housing Standard. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (3), 3-14
ISO 690 Gawryszewska, Beata Joanna, Biernacka, Justyna. Greenery in Warsaw Housing Standard. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.3: 3-14.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue3/abstract-3.html