SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (3) 2019 str. 25-33

Piotr Herbut

Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying, University of Agriculture in Krakow, Kraków

ROZWóJ BUDYNKóW GOSPODARCZYCH W KRAJOBRAZIE POLSKIEGO SPISZA NA PRZYKłADZIE WSI TRYBSZ

słowa kluczowe: budynki gospodarcze, architektura ludowa, krajobraz kulturowy, zagospodarowanie terenu
abstrakt:

Charakterystyczną cechą regionu polskiego Spisza jest specyficzny układ ulic we wsiach i unikalne architektonicznie
zabudowania gospodarcze. Celem artykułu było przedstawienie rozwoju zabudowań gospodarczych,
związanego ze zmianami społeczno-gospodarczymi w polskiej części Spisza na przestrzeni ostatniego
półwiecza na przykładzie wsi Trybsz. Na podstawie badań terenowych i zdjęć satelitarnych opracowano
formularz ankiety dla wybranych gospodarstw rolnych. Dzięki uzyskanym danym możliwe było ustalenie
przeznaczenia budynków gospodarczych, roku ich budowy, zastosowanych materiałów i stanu technicznego.
Stwierdzono, że unikalny charakter architektoniczny wsi Trybsz związany jest głównie z jego zabudową
gospodarczą. Krajobraz wiejski tej miejscowości jest zdominowany zarówno pod względem liczebności, jak
i formy, a jego wygląd odzwierciedla dynamiczną ewolucję krajobrazu i architektury lokalnej spowodowaną
przemianami rolniczymi, które zaszły na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat. Spiskie zabudowania gospodarcze
z galeriami to oryginalna forma architektury ludowej, ukształtowana przez czynniki historyczne
i nowoczesne czynniki ekonomiczne. Forma ta nadaje budynkom gospodarczym i całym gospodarstwom
atrakcyjny wygląd, dodatkowo podkreślany licznymi współczesnymi modyfikacjami architektonicznymi.

pub/18_3_25.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt3/18_3_25.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Herbut, Piotr. "Development of farm buildings in the landscape of Polish Spisz on the example of Trybsz village." Acta Sci.Pol. Architectura 18.3 (2019): 25-33.
APA Herbut P. (2019). Development of farm buildings in the landscape of Polish Spisz on the example of Trybsz village. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (3), 25-33
ISO 690 Herbut, Piotr. Development of farm buildings in the landscape of Polish Spisz on the example of Trybsz village. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.3: 25-33.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue3/abstract-25.html