SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (3) 2019 str. 15-24

Magdalena Grochulska-Salak, Kinga Zinowiec-Cieplik

Faculty of Architecture, Warsaw University of Technology, Warsaw

REWITALIZACJA OBSZARóW METROPOLII – MIEJSKA FARMA JAKO PRZYKłAD INTEGRACJI ZIELENI I BUDYNKóW W KRAJOBRAZIE MIEJSKIM

słowa kluczowe: rewitalizacja, metropolia, rewitalizacja gruntów, uprawy miejskie, farmy miejskie, zieleń zintegrowana z budynkami
abstrakt:

Nowoczesne metropolie wprowadzają programy rewitalizacji, które umożliwiają bardziej racjonalne i zrównoważone
wykorzystanie zasobów ekosystemowych. W artykule przeanalizowano działania rewitalizacyjne
rozumiane jako proces rozwoju związany z wdrażaniem nowatorskich rozwiązań pozwalających na integrację
budynków z naturą. Badania koncentrowały się także na projektach i przeprowadzonych wdrożeniach
miejskich upraw, które zarówno stanowią przykłady inwestycji publicznych o charakterze prospołecznym,
jak i tworzą miejsca o rosnącym ogrodniczym znaczeniu, mające w przyszłości zaspokoić potrzeby żywieniowe
lokalnej społeczności. W pracy przedstawiono badania nad interdyscyplinarną dyskusją na temat rewitalizacji
miast poprzez realizację miejskich gospodarstw w nowoczesnych metropoliach XXI wieku. Traktowanie
budynków jako biotopu może zwiększyć powierzchnie biologicznie czynne. Szukając możliwości
zwiększenia powierzchni produkcji rolnej w miastach, okazuje się, że dachy i elewacje mają duży potencjał.
W artykule przedstawiono typologię upraw miejskich, które pojawiły się na powierzchniach architektonicznych
w ostatnich 20 latach, w celu pokazania możliwości wykorzystania ich jako ważnego czynnika i części
składowej rewitalizacji miasta.

pub/18_3_15.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt3/18_3_15.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Grochulska-Salak, Magdalena, and Kinga Zinowiec-Cieplik. "Revitalization of areas in the metropolis – an urban farm as an example of integration of greenery and buildings in the urban landscape." Acta Sci.Pol. Architectura 18.3 (2019): 15-24.
APA Grochulska-Salak M. and Zinowiec-Cieplik K. (2019). Revitalization of areas in the metropolis – an urban farm as an example of integration of greenery and buildings in the urban landscape. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (3), 15-24
ISO 690 Grochulska-Salak, Magdalena, Zinowiec-Cieplik, Kinga. Revitalization of areas in the metropolis – an urban farm as an example of integration of greenery and buildings in the urban landscape. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.3: 15-24.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue3/abstract-15.html