SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 18 (3) 2019

Spis treści:

Zeszyt 18 (3) 2019 str. 3-14
Beata Joanna Gawryszewska, Justyna Biernacka
Zieleń w Warszawskim Standardzie Mieszkaniowym
 
Zeszyt 18 (3) 2019 str. 15-24
Magdalena Grochulska-Salak, Kinga Zinowiec-Cieplik
Rewitalizacja obszarów metropolii – miejska farma jako przykład integracji zieleni i budynków w krajobrazie miejskim
 
Zeszyt 18 (3) 2019 str. 25-33
Piotr Herbut
Rozwój budynków gospodarczych w krajobrazie polskiego Spisza na przykładzie wsi Trybsz
 
Zeszyt 18 (3) 2019 str. 35-44
Kinga Kimic
Architektura oparta na wzorze plastra miodu
 
Zeszyt 18 (3) 2019 str. 45-53
Gabriela Maksymiuk, Renata Giedych, Agata Winiarska
Ocena zróżnicowania w dostępności do naturalnych terenów zieleni w Warszawie z użyciem standardu dostępnych naturalnych terenów zieleni (ANGSt)
 
Zeszyt 18 (3) 2019 str. 55-66
Jacek Rybarkiewicz
Koncepcja lokalizacji farm wiatrowych na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – ocena uwarunkowań możliwości
 
Zeszyt 18 (3) 2019 str. 67-77
Maja Skibińska, Mariusz Wieczorek, Małgorzata Denis
Miejsca do siedzenia dla seniorów w przestrzeni miejskiej. Przypadek warszawski
 
Zeszyt 18 (3) 2019 str. 79-86
Marzena Suchocka, Aleksandra Widaj, Kinga Kimic
Narzędzia stosowane w projektowaniu parametrycznym w architekturze krajobrazu
 
Zeszyt 18 (3) 2019 str. 87-102
Bogusław Wowrzeczka
Formy krajobrazowe w architekturze obiektów gospodarki odpadami w miastach
 
Zeszyt 18 (3) 2019 str. 103-111
Vazgen Bagdasaryan
Częstość drgań własnych słupa o zmiennym przekroju poprzecznym
 

Zanleziono 10 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).