SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (2) 2019 str. 79-91

Wojciech Górski, Jarosław Szulc

1 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
2
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

MODELOWANIE NUMERYCZNE NIEJEDNORODNOśCI STRUKTURY WYPEłNIENIA ZłąCZY W BUDYNKACH WIELKOPłYTOWYCH

słowa kluczowe: budownictwo wielkopłytowe, system Wk-70, złącza konstrukcyjne, MES, defekty, ocena techniczna
abstrakt:

Artykuł dotyczy zagadnień bezpieczeństwa i trwałości budynków wzniesionych w technologiach wielkopłytowych
w latach 1960–1990. W tym okresie na różnych etapach procesu inwestycyjnego dochodziło
do wielu nieprawidłowości, które mogły skutkować obniżeniem jakości wykonawstwa budynków i powstawaniem
wielu różnych defektów m.in. w obszarze złączy konstrukcyjnych między elementami prefabrykowanymi.
W artykule wskazano możliwość wykorzystania modelowania numerycznego do oceny
pracy połączeń, w których występuje np. niejednorodność struktury materiału wypełniającego (tzw. raki).
Do analiz wybrano poziome złącza stropu i wewnętrznej ściany nośnej wykonane w systemie centralnym
Wk-70. W pracy przedstawiono wyniki wariantowych symulacji komputerowych pracy tzw. złącza referencyjnego
oraz złączy zawierających zmienny udział, rozmieszczenie i kształt defektów. Wyniki obliczeń
mogą stanowić podstawę do wskazania kierunków prac diagnostycznych budynków wielkopłytowych,
oceny stanu technicznego konstrukcji i podjęcia decyzji o jej naprawie lub wzmocnieniu.

pub/18_2_79.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt2/18_2_79.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Górski, Wojciech, and Jarosław Szulc. "Numerical modelling of non-homogeneous concrete connection in large panel system buildings." Acta Sci.Pol. Architectura 18.2 (2019): 79-91.
APA Górski W. and Szulc J. (2019). Numerical modelling of non-homogeneous concrete connection in large panel system buildings. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (2), 79-91
ISO 690 Górski, Wojciech, Szulc, Jarosław. Numerical modelling of non-homogeneous concrete connection in large panel system buildings. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.2: 79-91.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue2/abstract-79.html