SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (2) 2019 str. 61-68

Jerzy Obolewicz

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, Białystok

UREGULOWANIA PRAWNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY BEZPIECZEńSTWA I HIGIENY PRACY NA BUDOWIE

słowa kluczowe: budownictwo, uregulowania prawne, budowa, bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
abstrakt:

W artykule omówiono uregulowania prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie budowy
w kontekście całego cyklu życia obiektu budowlanego, mające podstawowe znaczenie w utrzymaniu wymaganego
poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników budowlanych. Właściwe zastosowanie
i interpretacja zagadnień BHP w przygotowaniu, wykonywaniu i eksploatacji obiektu budowlanego ma
wpływ na bezpieczny przebieg procesu realizacji obiektu budowlanego. Utrzymanie wymaganego poziomu
bezpieczeństwa pracy na budowie wymusza konieczność zrozumienia i zastosowania prawa do identyfikacji
i analizy czynników mających wpływ na ten poziom w poszczególnych fazach i czynnościach etapów przygotowania,
budowy i eksploatacji obiektu budowalnego.

pub/18_2_61.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt2/18_2_61.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Obolewicz, Jerzy. "Legal regulations and practical aspects of occupational health and safety at the construction site." Acta Sci.Pol. Architectura 18.2 (2019): 61-68.
APA Obolewicz J. (2019). Legal regulations and practical aspects of occupational health and safety at the construction site. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (2), 61-68
ISO 690 Obolewicz, Jerzy. Legal regulations and practical aspects of occupational health and safety at the construction site. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.2: 61-68.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue2/abstract-61.html