SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (2) 2019 str. 51-59

Marek Sawicki, Mariusz Szóstak

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska, Wrocław

OCENA STANU BEZPIECZEńSTWA PRACY NA RUSZTOWANIACH BUDOWLANYCH NA PODSTAWIE PROTOKOłóW KONTROLI POWYPADKOWEJ

słowa kluczowe: rusztowania budowalne, wypadki przy pracy, bezpieczeństwo pracy
abstrakt:

W artykule podjęta została próba oceny stanu bezpieczeństwa pracy na stanowiskach, w których wykorzystuje
się rusztowania budowlane, zaproponowanych współczynników możliwości zaistnienia wypadku
przy pracy. Współczynniki określono według danych zgromadzonych w protokołach kontroli powypadkowych
z wypadków przy pracy w budownictwie z udziałem rusztowań budowlanych, do których doszło na
terenie 5 polskich województw w latach 2008–2017. W prowadzonych badaniach analizie poddano wpływ
następujących parametrów: wiek osoby poszkodowanej, godzina wypadku, w której doszło do wypadku,
rodzaj prowadzonych robót, typ rusztowania, na którym doszło do wypadku, oraz wysokość, z której doszło
do upadku osoby poszkodowanej. Do oceny stanu bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach zaproponowano
cząstkowe współczynniki możliwości zaistnienia sytuacji niebezpiecznej oraz ogólny współczynnik zagrożenia.
Otrzymane wyniki pozwoliły na opracowanie formularza wstępnej oceny bezpieczeństwa rusztowania
budowlanego wykorzystującego zaproponowane cząstkowe współczynniki zagrożenia, pozwalającego na
wstępną ocenę prawdopodobieństwa zaistnienia zdarzenia wypadkowego na rusztowaniach budowlanych
w odniesieniu do populacji badanych wypadków przy pracy oraz populacji rusztowań budowlanych.

pub/18_2_51.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt2/18_2_51.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sawicki, Marek, and Mariusz Szóstak. "Assessment of the safety of working on scaffolding based on post-accident protocols." Acta Sci.Pol. Architectura 18.2 (2019): 51-59.
APA Sawicki M. and Szóstak M. (2019). Assessment of the safety of working on scaffolding based on post-accident protocols. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (2), 51-59
ISO 690 Sawicki, Marek, Szóstak, Mariusz. Assessment of the safety of working on scaffolding based on post-accident protocols. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.2: 51-59.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue2/abstract-51.html