SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (2) 2019 str. 43-50

Wojciech Rogala

Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska, Warszawa

WSTęPNE BADANIE PRACOCHłONNOśCI WYKONANIA PRZEGRODY Z WIELKOWYMIAROWYCH ELEMENTóW SILIKATOWYCH

słowa kluczowe: wielkowymiarowe elementy silikatowe, normowanie nakładów rzeczowych, mechanizacja murowania, czas wznoszenia ścian, silikaty
abstrakt:

W artykule przedstawiono wstępne badanie pracochłonności wykonania ścian z wielkowymiarowych elementów
wapienno-piaskowych. Celem badań było zweryfikowanie czasu murowania przegród z elementów,
które są pięciokrotnie większe od standardowo stosowanych bloczków oraz są murowane za pomocą miniżurawia.
Pilotażowe badania przeprowadzono za pomocą dwóch metod – sumarycznej i analityczno-badawczej.
Wyniki badań odniesiono do istniejących katalogów nakładów rzeczowych. W artykule zaproponowano
uproszenie formuły kalkulacyjnej, która jest wykorzystywana do wyznaczenia nakładów robocizny na murowanie
ścian w opisywanej technologii.

pub/18_2_43.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt2/18_2_43.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rogala, Wojciech. "Initial study of the partition workload, made of large calcium-silicate masonry units." Acta Sci.Pol. Architectura 18.2 (2019): 43-50.
APA Rogala W. (2019). Initial study of the partition workload, made of large calcium-silicate masonry units. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (2), 43-50
ISO 690 Rogala, Wojciech. Initial study of the partition workload, made of large calcium-silicate masonry units. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.2: 43-50.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue2/abstract-43.html