SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (2) 2019 str. 33-42

Agnieszka Leśniak, Filip Janowiec

Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, Kraków

ROBOTY DODATKOWE W KOLEJOWYCH PRZEDSIęWZIęCIACH BUDOWLANYCH

słowa kluczowe: roboty dodatkowe, inwestycje kolejowe, zamówienia publiczne
abstrakt:

Celem pracy jest analiza specyfiki występowania robót dodatkowych w kolejowych przedsięwzięciach
budowlanych, realizowanych obecnie na terenie Polski. W artykule przedstawiono kluczowe elementy
robót dodatkowych: definicję zjawiska, czynniki powodujące ich występowanie, sposób implementacji
dodatkowych prac do umowy podstawowej oraz spodziewane konsekwencje robót dodatkowych. Omówiono
najważniejsze uwarunkowania prawne, obejmujące nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych
z 2016 roku. Autorzy zaprezentowali propozycje schematów zgłaszania robót dodatkowych w najczęściej
występujących typach realizacji inwestycji w zależności od stosowanego wzoru umownego.

pub/18_2_33.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt2/18_2_33.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Leśniak, Agnieszka, and Filip Janowiec. "Additional works in railway construction projects." Acta Sci.Pol. Architectura 18.2 (2019): 33-42.
APA Leśniak A. and Janowiec F. (2019). Additional works in railway construction projects. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (2), 33-42
ISO 690 Leśniak, Agnieszka, Janowiec, Filip. Additional works in railway construction projects. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.2: 33-42.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue2/abstract-33.html