SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (2) 2019 str. 3-10

Zdzisław Hejducki, Łukasz Łodożyński

Faculty of Civil Engineering, Wrocław University of Science and Technology, Wrocław

HARMONOGRAMOWANIE ROBóT BUDOWLANYCH Z UWZGLęDNIENIEM USTALONEGO BUDżETU KOSZTóW

słowa kluczowe: optymalizacja czasowo-kosztowa, harmonogramowanie robot budowlanych, szeregowanie zadań, optymalizacja problemów
abstrakt:

Przedstawione w artykule zadanie polega na optymalizacji harmonogramu pracy brygad roboczych przy
zadanym budżecie procesu budowlanego. Ustalony zostanie maksymalny czas pracy poszczególnych grup
roboczych przy wykonywaniu robót budowlanych tak, aby zmieścić się w ustalonej kwocie wynagrodzeń.
Zagadnienie to rozwiązano z uwzględnieniem ograniczeń systemu potokowego – metody sprzężeń czasowych
zapewniającej ciągłość prowadzenia robót (TCM I). Do rozwiązania postawionego problemu opracowano
algorytm obliczeniowy wykorzystujący modelowanie macierzowe i metodę sztucznej inteligencji
do szeregowania zadań. Przedstawiono przykład z praktyki budowlanej będący weryfikacją zaproponowanej
metody obliczeniowej. Praca stanowi część zagadnienia dotyczącego analizy czasu i kosztów w optymalnym
harmonogramowaniu procesów budowlanych.

pub/18_2_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt2/18_2_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Hejducki, Zdzisław, and Łukasz Łodożyński. "Scheduling construction works with established workforce cost budget." Acta Sci.Pol. Architectura 18.2 (2019): 3-10.
APA Hejducki Z. and Łodożyński Ł. (2019). Scheduling construction works with established workforce cost budget. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (2), 3-10
ISO 690 Hejducki, Zdzisław, Łodożyński, Łukasz. Scheduling construction works with established workforce cost budget. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.2: 3-10.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue2/abstract-3.html