SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (2) 2019 str. 27-31

Kinga Brózda, Jacek Selejdak

Faculty of Civil Engineering, Częstochowa University of Technology, Częstochowa

ZASTOSOWANIE GEOSYNTETYKóW W BUDOWNICTWIE DROGOWYM

słowa kluczowe: klasyfikacja, umiejscowienie geosyntetyków, funkcja, geosyntetyki z włókna szklanego
abstrakt:

Podstawowym celem pracy była analiza możliwości wykorzystania geosyntetyków w inżynierii komunikacyjnej,
a w szczególności w budownictwie drogowym. Opisano rodzaje dostępnych produktów geosyntetycznych.
Zaprezentowano klasyfikację geosyntetyków ze względu na metodę produkcji oraz krótko scharakteryzowano
dostępne na rynku wyroby geosyntetyczne. Szczególną uwagę zwrócono na funkcje i zastosowanie,
jakie geosyntetyki mogą spełniać w podłożach nawierzchni drogowych. Dokładnie opisano miejsce
wbudowania geosyntetyków w poszczególnych warstwach drogowych oraz pełnione przez nie funkcje oraz
wskazano, które z nich realizowane są przez poszczególne rodzaje geosyntetyków. Ponadto omówiono
możliwość wykorzystania geosiatek wykonanych z włókien szklanych i geokompozytów składających się
z siatki z włókna szklanego połączonej z geowłókniną polipropylenową. Wskazano również zalety zastosowania
tego typu geosyntetyków.

pub/18_2_27.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt2/18_2_27.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Brózda, Kinga, and Jacek Selejdak. "The functions of the geosynthetics in roadway applications." Acta Sci.Pol. Architectura 18.2 (2019): 27-31.
APA Brózda K. and Selejdak J. (2019). The functions of the geosynthetics in roadway applications. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (2), 27-31
ISO 690 Brózda, Kinga, Selejdak, Jacek. The functions of the geosynthetics in roadway applications. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.2: 27-31.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue2/abstract-27.html