SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (2) 2019 str. 21-25

Alina Pietrzak, Małgorzata Ulewicz

Faculty of Civil Engineering, Częstochowa University of Technology, Częstochowa

WPłYW DłUGOśCI WłóKIEN POLIPROPYLENOWYCH NA WYBRANE WłAśCIWOśCI BETONU

słowa kluczowe: włókna polipropylenowe, beton, wytrzymałość na ściskanie
abstrakt:

Beton, stanowiący jeden z najważniejszych materiałów konstrukcyjny, pomimo wielu zalet (łatwość stosowania,
duża wytrzymałość na ściskanie, mały koszt produkcji, odporność na działanie wysokiej temperatury)
posiada też wady, do których zaliczamy przede wszystkim niską wytrzymałość na rozciąganie oraz
wrażliwość na niszczące działanie czynników chemicznych. Ciągły wzrost oczekiwań odnośnie podniesienia
jakości betonu sprawił, że zaczęto go modyfikować polimerami, które miałby wyeliminować wyżej wymienione
wady. Zakres badań obejmował zaprojektowanie i wykonanie mieszanek betonowych modyfikowanych
włóknami polipropylenowymi o długości 6, 12, i 19 mm. Do badań użyto: cement portlandzki CEM
I 42,5R, piasek, kruszywo żwirowe frakcji 2–8 i 8–16 mm, wodę, plastyfikator Master Pozzolith STD oraz
różnej długości włókna polipropylenowe. Wykonano trzy serie betonów zmodyfikowanych włóknami, dla
których wyznaczono: wytrzymałość na ściskanie po 7, 28 i 56 dniach dojrzewania oraz nasiąkliwość, gęstość
objętościową i mrozoodporność po 100 cyklach zamrażania i rozmrażania. Wykonano również badanie wytrzymałości
na rozciąganie przy zginaniu po 28 dniach dojrzewania betonów poszczególnych serii.

pub/18_2_21.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt2/18_2_21.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pietrzak, Alina, and Małgorzata Ulewicz. "The impact of the length of polypropylene fibers on selected properties of concrete." Acta Sci.Pol. Architectura 18.2 (2019): 21-25.
APA Pietrzak A. and Ulewicz M. (2019). The impact of the length of polypropylene fibers on selected properties of concrete. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (2), 21-25
ISO 690 Pietrzak, Alina, Ulewicz, Małgorzata. The impact of the length of polypropylene fibers on selected properties of concrete. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.2: 21-25.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue2/abstract-21.html