SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (2) 2019 str. 125-138

Jan Łukaszkiewicz, Beata Fortuna-Antoszkiewicz, Edyta Rosłon-Szeryńska, Zuzanna Bartman

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawie

URSYNOWSKA SZKOłA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU – MISTRZOWIE I ICH DZIEłO (CZ. 2)

słowa kluczowe: architektura krajobrazu, Ursynów, Władysław Niemirski, Ludwik Lawin, Longin Majdecki, Edward Bartman
abstrakt:

Prekursorem nauczania na poziomie wyższym i kształcenia adeptów architektury krajobrazu w Polsce była
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie, a ostatecznie na warszawskim Ursynowie
– w dawnym majątku Juliana Ursyna Niemcewicza, wcześniejszej XVIII-wiecznej Rozkoszy. Tak narodziła
się tzw. ursynowska szkoła architektury krajobrazu. Profil szkoły kształtowało kilka generacji wybitnych
twórców, którzy przyczynili się do rozwoju architektury krajobrazu w SGGW i Polsce. Te niekwestionowane
osobowości pozostawiły po sobie wiele doskonałych realizacji, reprezentujących najwyższe standardy.
Obiekty te funkcjonują do dzisiaj, skutecznie wzbogacając krajobraz oraz miejskie systemy przyrodnicze.
Liczne opracowania teoretyczne ich autorstwa stanowią fundament dla dalszych dociekań w obrębie dyscypliny
architektury krajobrazu. W drugiej części publikacji zaprezentowani zostali: Władysław Niemirski
– reprezentant dojrzałego modernizmu „przemyconego” w realizacjach socrealizmu; Ludwik Lawin – miłośnik
i znawca roślin ogrodowych oraz zagadnień ekologicznych; Longin Majdecki – wybitny znawca i konserwator
ogrodów historycznych; Edward Bartman – projektant-humanista. Niniejsza publikacja ma na celu
przybliżenie sylwetek nestorów polskiej architektury krajobrazu, aby poprzez pryzmat ich działalności ukazać
specyfikę i charakter ursynowskiej szkoły architektury krajobrazu. Podstawą studiów i analiz był szeroki
przegląd literatury, dokonań projektowych oraz badania terenowe w wybranych obiektach.

pub/18_2_125.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt2/18_2_125.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Łukaszkiewicz, Jan, et al. "Ursynów School of Landscape Architecture – masters and their work (Part 2)." Acta Sci.Pol. Architectura 18.2 (2019): 125-138.
APA Łukaszkiewicz, J. et al. (2019). Ursynów School of Landscape Architecture – masters and their work (Part 2). Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (2), 125-138
ISO 690 Łukaszkiewicz, Jan, et al. Ursynów School of Landscape Architecture – masters and their work (Part 2). Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.2: 125-138.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue2/abstract-125.html