SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (2) 2019 str. 107-114

Norbert Dąbkowski, Agnieszka Majstrowicz

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

PROBLEMY WYKONAWCZE PRZY POSADZCE żYWICZNEJ W GALERII HANDLOWEJ

słowa kluczowe: posadzka żywiczna, podłoga, wykonanie
abstrakt:

W artykule przedstawiono problemy, jakie wystąpiły podczas wykończenia podłogi galerii handlowej w Warszawie.
Przybliżono budowę dwóch zastosowanych posadzek żywicznych, fazy technologiczne wykonania
tych posadzek, napotkane problemy z powierzchnią stropu, na którym miały być wykonane posadzki, wdrożony
sposób naprawy oraz problemy w wykończeniu wierzchniej warstwy posadzki żywicznej (pęcherze
powietrzne). Sformułowano możliwe przyczyny ich powstania.

pub/18_2_107.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt2/18_2_107.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Dąbkowski, Norbert, and Agnieszka Majstrowicz. "Implementing problems with a variety floor in a commercial gallery." Acta Sci.Pol. Architectura 18.2 (2019): 107-114.
APA Dąbkowski N. and Majstrowicz A. (2019). Implementing problems with a variety floor in a commercial gallery. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (2), 107-114
ISO 690 Dąbkowski, Norbert, Majstrowicz, Agnieszka. Implementing problems with a variety floor in a commercial gallery. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.2: 107-114.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue2/abstract-107.html