SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 18 (2) 2019

Spis treści:

Zeszyt 18 (2) 2019 str. 3-10
Zdzisław Hejducki, Łukasz Łodożyński
Harmonogramowanie robót budowlanych z uwzględnieniem ustalonego budżetu kosztów
 
Zeszyt 18 (2) 2019 str. 11-20
Magdalena Daria Vaverková
Ocena wpływu składowiska odpadów komunalnych na środowisko: studium przypadku
 
Zeszyt 18 (2) 2019 str. 21-25
Alina Pietrzak, Małgorzata Ulewicz
Wpływ długości włókien polipropylenowych na wybrane właściwości betonu
 
Zeszyt 18 (2) 2019 str. 27-31
Kinga Brózda, Jacek Selejdak
Zastosowanie geosyntetyków w budownictwie drogowym
 
Zeszyt 18 (2) 2019 str. 33-42
Agnieszka Leśniak, Filip Janowiec
Roboty dodatkowe w kolejowych przedsięwzięciach budowlanych
 
Zeszyt 18 (2) 2019 str. 43-50
Wojciech Rogala
Wstępne badanie pracochłonności wykonania przegrody z wielkowymiarowych elementów silikatowych
 
Zeszyt 18 (2) 2019 str. 51-59
Marek Sawicki, Mariusz Szóstak
Ocena stanu bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach budowlanych na podstawie protokołów kontroli powypadkowej
 
Zeszyt 18 (2) 2019 str. 61-68
Jerzy Obolewicz
Uregulowania prawne i praktyczne aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie
 
Zeszyt 18 (2) 2019 str. 69-78
Mieczysław Połoński
Wpływ aneksowania terminu umowy na prognozę kosztu realizacji w metodzie wartości wypracowanej
 
Zeszyt 18 (2) 2019 str. 79-91
Wojciech Górski, Jarosław Szulc
Modelowanie numeryczne niejednorodności struktury wypełnienia złączy w budynkach wielkopłytowych
 
Zeszyt 18 (2) 2019 str. 93-105
Mykola Nagirniak
Ocena zasięgu efektu brzegowego w płytach Hencky’ego–Bolle’a o wybranych warunkach brzegowych
 
Zeszyt 18 (2) 2019 str. 107-114
Norbert Dąbkowski, Agnieszka Majstrowicz
Problemy wykonawcze przy posadzce żywicznej w galerii handlowej
 
Zeszyt 18 (2) 2019 str. 115-123
Krzysztof Wiśniewski, Agata Pawłat-Zawrzykraj, Maja Urbańska
Ocena właściwości fizycznych i mechanicznych kompozytu glinowego z dodatkiem słomy pod kątem wykorzystania w budownictwie
 
Zeszyt 18 (2) 2019 str. 125-138
Jan Łukaszkiewicz, Beata Fortuna-Antoszkiewicz, Edyta Rosłon-Szeryńska, Zuzanna Bartman
Ursynowska szkoła architektury krajobrazu – mistrzowie i ich dzieło (cz. 2)
 

Zanleziono 14 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).