SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (1) 2019 str. 99-108

Romana Antczak-Jarząbska, Maciej Niedostatkiewicz

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska, Gdańsk

NASADA KOMINOWA SPOSOBEM INTENSYFIKACJI WYDAJNOśCI WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

słowa kluczowe: nasada kominowa, wentylacja grawitacyjna, ACH
abstrakt:

W Polsce wentylacja grawitacyjna jest najbardziej popularną metodą przewietrzania pomieszczeń, w tym
lokali w budynkach mieszkalnych. Ten rodzaj wentylacji działa pod wpływem sił natury w wyniku różnicy
ciśnień między powietrzem zewnętrznym a panującym wewnątrz obiektu, w następstwie czego wentylacje
grawitacyjną trudno jest kontrolować oraz przewidywać poprawność jej funkcjonowania. Wentylacja grawitacyjna
działa najlepiej zimą, gdy jest duża różnica temperatury oraz w wietrzne dni, gdy prędkość wiatru
przekracza wartość 3 m·s–1. Najgorszy pod względem wydajności wentylacji grawitacyjnej jest okres przejściowy
wiosenno-jesienny. W celu poprawy skuteczności pracy wydajności wentylacji stosuje się między
innymi nasady kominowe, które mają za zadanie poprawić efekt kominowy określany w języku potocznym
jako ciąg kominowy. Wydajność wentylacji określa zapotrzebowanie na powietrze wentylacyjne w pomieszczeniach.
Wydajność wentylacji naturalnej (ACH) jest wyznaczana na podstawie zależności, w której niezbędne
jest oszacowanie ilości powietrza wychodzącego z układu wentylacyjnego w stosunku do kubatury
pomieszczenia wentylowanego. W artykule przedstawiono wpływ nasady kominowej na wydajność wentylacji
grawitacyjnej poprzez wyznaczone wartości ACH. W pracy wykorzystano wyniki z badań poligonowych
przeprowadzonych w istniejącym budynku.

pub/18_1_99.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt1/18_1_99.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Antczak-Jarząbska, Romana, and Maciej Niedostatkiewicz. "Chimney pot – a way of intensifying natural ventilation in residential buildings." Acta Sci.Pol. Architectura 18.1 (2019): 99-108.
APA Antczak-Jarząbska R. and Niedostatkiewicz M. (2019). Chimney pot – a way of intensifying natural ventilation in residential buildings. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (1), 99-108
ISO 690 Antczak-Jarząbska, Romana, Niedostatkiewicz, Maciej. Chimney pot – a way of intensifying natural ventilation in residential buildings. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.1: 99-108.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue1/abstract-99.html