SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (1) 2019 str. 91-98

Barbara Ksit, Anna Szymczak-Graczyk

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska, Poznań Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań

PRZYKłADY NAPRAW I RENOWACJI POSADZEK PRZEMYSłOWYCH

słowa kluczowe: posadzka przemysłowa, naprawa, renowacja, płyty betonowe
abstrakt:

Uszkodzenia posadzek betonowych dotyczą głównie ich wierzchniej warstwy i można je podzielić na kilka
grup: pęknięcia, wyłupania, odspojenia, łuszczenie i zmiana równości. System naprawczy dobiera się zależnie
od skali zniszczenia i jego położenia (inaczej będzie wyglądała naprawa pęknięcia posadzki w alejce
transportowej, a inaczej przy słupie). Podstawowymi metodami naprawczymi są uzupełnienia (masą dylatacyjną,
żywicą epoksydową lub masami cementowymi) oraz szlifowanie i polerowanie. Ważne jest właściwe
zaprojektowanie wszystkich warstw posadzki przemysłowej.

pub/18_1_91.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt1/18_1_91.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Ksit, Barbara, and Anna Szymczak-Graczyk. "Examples of repairs and the renovation of industrial floors." Acta Sci.Pol. Architectura 18.1 (2019): 91-98.
APA Ksit B. and Szymczak-Graczyk A. (2019). Examples of repairs and the renovation of industrial floors. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (1), 91-98
ISO 690 Ksit, Barbara, Szymczak-Graczyk, Anna. Examples of repairs and the renovation of industrial floors. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.1: 91-98.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue1/abstract-91.html