SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (1) 2019 str. 77-82

Elżbieta Szafranko

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn

ANALIZA WIELOKRYTERIALNA W OCENIE WARIANTóW ORGANIZACYJNYCH INWESTYCJI BUDOWLANYCH

słowa kluczowe: analiza wielokryterialna, organizacja prac budowlanych, warianty
abstrakt:

Obiekty budowlane ze względu na dużą różnorodność mogą być realizowane wieloma metodami. Specyfika
robót budowlanych oraz warunki, w jakich realizuje się prace, generują liczne ograniczeń i czynników, które
wpływają na przebieg prac. Pierwszą grupę uwarunkowań stanowią okoliczności wynikające z zasad organizacji
oraz ze specyfiki planowanej inwestycji. Drugą grupą warunków ograniczających mogą być możliwości
wykonawców, a kolejną warunki związane z konkretną lokalizacją, w której roboty będą realizowane.
Decyzja o zastosowaniu określonych standardów organizacyjnych przy dużej liczbie czynników ograniczających
może być trudna do podjęcia. Chcąc zaplanować przebieg robót i podjąć właściwą decyzję, można zastosować
metody analizy porównawczej. W artykule przedstawiono możliwości zastosowania metod analizy
wielokryterialnej do oceny organizacji robót budowlanych oraz przeanalizowano przykładowe inwestycje
z uwzględnieniem wariantów ich realizacji.

pub/18_1_77.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt1/18_1_77.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szafranko, Elżbieta. "Multicriterial methods in the assessment of organizational variant of construction investments." Acta Sci.Pol. Architectura 18.1 (2019): 77-82.
APA Szafranko E. (2019). Multicriterial methods in the assessment of organizational variant of construction investments. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (1), 77-82
ISO 690 Szafranko, Elżbieta. Multicriterial methods in the assessment of organizational variant of construction investments. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.1: 77-82.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue1/abstract-77.html