SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (1) 2019 str. 69-75

Karol Prałat, Wojciech Kubissa, Roman Jaskulski, Justyna Ciemnicka, Sławomir Pilarczyk

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Politechnika Warszawska, Płock

WPłYW WYBRANYCH MIKRODODATKóW NA PRZEWODNICTWO CIEPLNE ORAZ MIKROSTRUKTURę POWIERZCHNI MODYFIKOWANYCH GIPSóW

słowa kluczowe: przewodnictwo cieplne, mikrododatki, mikrostruktura powierzchni, nanomateriały
abstrakt:

Prezentowana praca zawiera dane eksperymentalne dotyczące wpływu mikrododatków na wartość przewodnictwa
cieplnego gipsu. W badaniach wykorzystano: mikrosfery, aerożel oraz polimer hydroksyetyloetylocelulozę
(HEMC). Polimer i aerożel zastosowano jako dodatek w ułamku wagowym 1%, a mikrosfery
w ułamku wagowym 10% w stosunku do zawartości gipsu. Do pomiaru przewodnictwa cieplnego wykorzystano
metodę niestacjonarną z układem doświadczalnym Isomet 2114. Zaobserwowano spadek przewodności
cieplnej i gęstości wraz z dodatkiem mikroproduktów ze względu na modyfikacje struktury produktu
gipsowego. Wykonano ponadto zdjęcia mikroskopowe przełomów modyfikowanych gipsów.

pub/18_1_69.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt1/18_1_69.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Prałat, Karol, et al. "Influence of selected micro additives on thermal conductivity and surface microstructure of modified gypsum." Acta Sci.Pol. Architectura 18.1 (2019): 69-75.
APA Prałat, K. et al. (2019). Influence of selected micro additives on thermal conductivity and surface microstructure of modified gypsum. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (1), 69-75
ISO 690 Prałat, Karol, et al. Influence of selected micro additives on thermal conductivity and surface microstructure of modified gypsum. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.1: 69-75.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue1/abstract-69.html