SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (1) 2019 str. 39-45

Katarzyna Kalinowska-Wichrowska

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, Białystok

KOMPOZYTY CEMENTOWE MODYFIKOWANE AKTYWOWANYM TERMICZNIE DODATKIEM RECYKLINGOWYM

słowa kluczowe: zaprawa recyklingowa, recykling betonu, zrównoważony rozwój, gospodarka odpadami
abstrakt:

W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych nad kompozytami cementowymi, których skład zmodyfikowano
dodatkiem recyklingowym powstałym (obok kruszyw recyklingowych) w wyniku specjalnie
opracowanego procesu recyklingu betonu objętego polskim patentem PAT.229887 (2018). Wykorzystanie
tak przygotowanej zaprawy recyklingowej w charakterze dodatku typu II lub jedynie wypełniacza w kompozytach
cementowych to trafna droga do zagospodarowania tego materiału i silny akcent w kierunku
zrównoważonego budownictwa. Jak dowodzą wyniki badań, odpowiednio dobrane parametry procesu
obróbki cieplno-mechanicznej pozwalają na aktywację właściwości pucolanowych tego materiału. Proponowana
metoda recyklingu jest przykładem kompleksowego rozwiązania problemu, jakim jest całkowite
przetworzenie gruzu betonowego w wartościowe produkty wtórne i ponowne włączenie ich do procesu
produkcji budowlanej.

pub/18_1_39.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt1/18_1_39.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kalinowska-Wichrowska, Katarzyna. "Cement composites modified with a thermally activated recycled addition." Acta Sci.Pol. Architectura 18.1 (2019): 39-45.
APA Kalinowska-Wichrowska K. (2019). Cement composites modified with a thermally activated recycled addition. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (1), 39-45
ISO 690 Kalinowska-Wichrowska, Katarzyna. Cement composites modified with a thermally activated recycled addition. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.1: 39-45.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue1/abstract-39.html