SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (1) 2019 str. 33-38

Patryk Ziółkowski, Maciej Niedostatkiewicz

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska, Gdańsk

WYBRANE ZAGADNIENIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BETONOWYCH Z POCZąTKU XX WIEKU W STANACH ZJEDNOCZONYCH

słowa kluczowe: konstrukcje betonowe, projektowanie, normy, inżynieria lądowa
abstrakt:

Podczas codziennej działalności inżynierskiej bardzo często pomija się zagadnienie zmienności w czasie zasad
projektowania, w szczególności ewolucji przepisów normowych. W przypadku konstrukcji betonowych
okresem ich najbardziej intensywnego rozwoju był początek XX wieku. Miejscem, w którym ten rozwój był
szczególnie widoczny, są Stany Zjednoczone. Jednym z najbardziej znanych obiektów pochodzących z tamtego
okresu jest budynek wysokościowy o konstrukcji żelbetowej Ingalls Building w Cincinnati w stanie
Ohio. W artykule przedstawiono ewolucje zmian zasad projektowania konstrukcji betonowych w Stanach
Zjednoczonych ze szczególnym uwzględnieniem początku XX wieku. W pracy wykorzystano archiwalne
zbiory własne Auburn University w Alabamie.

pub/18_1_33.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt1/18_1_33.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Ziółkowski, Patryk, and Maciej Niedostatkiewicz. "Selected problems of concrete structures from the beginning of the 20th centuries in the United States." Acta Sci.Pol. Architectura 18.1 (2019): 33-38.
APA Ziółkowski P. and Niedostatkiewicz M. (2019). Selected problems of concrete structures from the beginning of the 20th centuries in the United States. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (1), 33-38
ISO 690 Ziółkowski, Patryk, Niedostatkiewicz, Maciej. Selected problems of concrete structures from the beginning of the 20th centuries in the United States. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.1: 33-38.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue1/abstract-33.html