SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (1) 2019 str. 3-12

Grzegorz Sadowski, Małgorzata Wydra

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Politechnika Warszawska, Płock

PORóWNANIE METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W ANALIZIE PROCESU ZARYSOWANIA BELKI ZESPOLONEJ

słowa kluczowe: cyfrowa korelacja obrazu (DIC), emisja akustyczna (EA), belka zespolona, proces zarysowania
abstrakt:

Przedmiotem artykułu jest analiza porównawcza metod: cyfrowej analizy obrazu, emisji akustycznej i pomiarów
zarejestrowanych przez czujniki zegarowe przemieszczeń w analizie procesu zarysowania belki zespolonej.
W przypadku badań elementów zespolonych bez zbrojenia zszywającego belki ulegają wyraźnemu
zniszczeniu w chwili odpowiadającej utracie przyczepności między betonami. W przypadku elementów ze
zbrojeniem zszywającym rozwarstwienie betonu styku następuje w sposób bardziej dyskretny, gdyż zbrojenie
przejmuje udział w przenoszeniu sił rozwarstwiających styk, a w konsekwencji nie dochodzi do utraty
nośności złącza. Niniejsza praca wykazała przydatność prezentowanych metod do wychwycenia chwili zarysowania
styku oraz innych procesów zachodzących w elemencie (zarysowanie strefy rozciąganej oraz uszkodzeń
strefy ściskanej przekroju przęsłowego).

pub/18_1_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt1/18_1_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sadowski, Grzegorz, and Małgorzata Wydra. "Comparison of methods applied to analysis of crack propagation in reinforced concrete composite beam." Acta Sci.Pol. Architectura 18.1 (2019): 3-12.
APA Sadowski G. and Wydra M. (2019). Comparison of methods applied to analysis of crack propagation in reinforced concrete composite beam. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (1), 3-12
ISO 690 Sadowski, Grzegorz, Wydra, Małgorzata. Comparison of methods applied to analysis of crack propagation in reinforced concrete composite beam. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.1: 3-12.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue1/abstract-3.html