SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (1) 2019 str. 13-22

Paweł Tworzewski, Wioletta Raczkiewicz

Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Kielce

OCENA STANU ZBROJENIA WYBRANYCH ELEMENTóW KONSTRUKCJI NOśNEJ DWORCA AUTOBUSOWEGO W KIELCACH PO 34 LATACH UżYTKOWANIA

słowa kluczowe: dworzec PKS w Kielcach, otulina betonowa, detekcja zbrojenia, korozja zbrojenia
abstrakt:

W pracy przedstawiono wyniki badań, których celem była ocena stanu zbrojenia oraz pomiary grubości
otuliny betonowej dla wybranych elementów konstrukcji jednego z najbardziej rozpoznawalnych obiektów
w Kielcach, czyli dworca PKS, mieszczącego się przy ulicy Czarnowskiej. Budynek ten oddano do użytku
20 lipca 1984 roku. Aktualnie prowadzone są prace przygotowawcze do planowanej przebudowy, rozbudowy
i modernizacji dworca autobusowego. Ocenę stanu zagrożenia korozyjnego zbrojenia w wybranych elementach
konstrukcji przeprowadzono za pomocą półnieniszczącej elektrochemicznej polaryzacyjnej metody
pomiaru impulsu galwanostycznego. Dzięki zastosowaniu tej metody możliwe było określenie na badanych
obszarach wielkości prawdopodobieństwa występowania korozji zbrojenia oraz oszacowanie jej tempa. Wykorzystując
urządzenie ferromagnetyczne, określono również średnicę i położenie zbrojenia oraz oszacowano
grubości otuliny betonowej na obszarach odpowiadających wcześniej wspomnianym pomiarom.

pub/18_1_13.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt1/18_1_13.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Tworzewski, Paweł, and Wioletta Raczkiewicz. "Condition assessment of the reinforcing bars for selected elements of the bus station structure in Kielce after 34 years of use." Acta Sci.Pol. Architectura 18.1 (2019): 13-22.
APA Tworzewski P. and Raczkiewicz W. (2019). Condition assessment of the reinforcing bars for selected elements of the bus station structure in Kielce after 34 years of use. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (1), 13-22
ISO 690 Tworzewski, Paweł, Raczkiewicz, Wioletta. Condition assessment of the reinforcing bars for selected elements of the bus station structure in Kielce after 34 years of use. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.1: 13-22.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue1/abstract-13.html