SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (1) 2019 str. 119-132

Justyna Janiak

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Politechnika Warszawska, Płock

ZIELEń NA ELEWACJACH – PROBLEM CZY KORZYść DLA BUDYNKU?

słowa kluczowe: zieleń, wertykalne systemy zieleni, zielone elewacje, roślinność w budownictwie, ściany zielone
abstrakt:

Zieleń na elewacjach, mimo coraz większej popularności, wciąż budzi wiele wątpliwości odnośnie jej wpływu
na ściany budynku. Czy rośliny pokrywające elewacje to rosnący problem, czy wsparcie zabudowy przez
naturę? Niniejszy artykuł przedstawia i analizuje korzyści i problemy wynikające z połączenia architektury
z naturą oraz ocenia konsekwencje jej zastosowania dla budynku. W rozważaniach uwzględniono stosowane
powszechnie sposoby integracji roślin z elewacjami (system bezpośredni, pośredni i system żyjącej ściany),
które przeanalizowano pod kątem dwóch rodzajów zachodzącego oddziaływania: fizycznego oraz chemicznego.
Przegląd wskazał na liczne korzyści dla budynku wynikające z zastosowania zieleni, w tym ograniczenie
strat ciepła, zwiększoną trwałość obudowy czy zmniejszenie naprężeń termicznych w przegrodzie
pionowej. Mimo potencjalnych problemów wynikających głównie z erozyjnego działania roślin pnących
porastających mury oraz ryzyka zawilgocenia osłoniętych elementów, zieleń stanowi wartość dodaną dla
budynku.

pub/18_1_119.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt1/18_1_119.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Janiak, Justyna. "Greenery on facades – a problem or a benefit for buildings?." Acta Sci.Pol. Architectura 18.1 (2019): 119-132.
APA Janiak J. (2019). Greenery on facades – a problem or a benefit for buildings?. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (1), 119-132
ISO 690 Janiak, Justyna. Greenery on facades – a problem or a benefit for buildings?. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.1: 119-132.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue1/abstract-119.html