SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (1) 2019 str. 109-118

Wojciech Drozd

Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, Kraków

ANALIZA DOSTęPNOśCI NIEKTóRYCH OBIEKTóW UżYTECZNOśCI PUBLICZNEJ DLA OSóB NIEPEłNOSPRAWNYCH

słowa kluczowe: osoby niepełnosprawne, obiekty użyteczności publicznej, dostępność
abstrakt:

W artykule przedstawiono wybrane aspekty oceny dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób
niepełnosprawnych. W tym kontekście przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na grupie osób
niepełnosprawnych, identyfikując bariery architektoniczne dla nich w obiektach użyteczności publicznej
aglomeracji krakowskiej. Wyniki ankiet pozwoliły także zapoznać się z ogólnymi badanych w zakresie
dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na wagę i skalę problemu oraz znikomą
liczbę publikacji na ten temat podjęte badania wydają się być jak najbardziej potrzebne i uzasadnione.

pub/18_1_109.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt1/18_1_109.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Drozd, Wojciech. "Analysis of availability of selected public utility facilities for disabled people." Acta Sci.Pol. Architectura 18.1 (2019): 109-118.
APA Drozd W. (2019). Analysis of availability of selected public utility facilities for disabled people. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (1), 109-118
ISO 690 Drozd, Wojciech. Analysis of availability of selected public utility facilities for disabled people. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.1: 109-118.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue1/abstract-109.html