SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 18 (1) 2019

Spis treści:

Zeszyt 18 (1) 2019 str. 3-12
Grzegorz Sadowski, Małgorzata Wydra
Porównanie metod badawczych stosowanych w analizie procesu zarysowania belki zespolonej
 
Zeszyt 18 (1) 2019 str. 13-22
Paweł Tworzewski, Wioletta Raczkiewicz
Ocena stanu zbrojenia wybranych elementów konstrukcji nośnej dworca autobusowego w Kielcach po 34 latach użytkowania
 
Zeszyt 18 (1) 2019 str. 23-32
Jacek Szpetulski
Wpływ sposobu pielęgnacji na wybrane właściwości betonu
 
Zeszyt 18 (1) 2019 str. 33-38
Patryk Ziółkowski, Maciej Niedostatkiewicz
Wybrane zagadnienia projektowania konstrukcji betonowych z początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych
 
Zeszyt 18 (1) 2019 str. 39-45
Katarzyna Kalinowska-Wichrowska
Kompozyty cementowe modyfikowane aktywowanym termicznie dodatkiem recyklingowym
 
Zeszyt 18 (1) 2019 str. 47-57
Gabriela Rutkowska, Karol Siekut
Wpływ popiołu z termicznego przekształcania osadów ściekowych jako zamiennika części cementu na parametry betonu zwykłego
 
Zeszyt 18 (1) 2019 str. 59-67
Damian Marek Gil, Grzegorz Ludwik Golewski
Promieniotwórczość naturalna betonu ze zmiennym dodatkiem mikrokrzemionki zagęszczonej (SF) i krzemionkowych popiołów lotnych (FA)
 
Zeszyt 18 (1) 2019 str. 69-75
Karol Prałat, Wojciech Kubissa, Roman Jaskulski, Justyna Ciemnicka, Sławomir Pilarczyk
Wpływ wybranych mikrododatków na przewodnictwo cieplne oraz mikrostrukturę powierzchni modyfikowanych gipsów
 
Zeszyt 18 (1) 2019 str. 77-82
Elżbieta Szafranko
Analiza wielokryterialna w ocenie wariantów organizacyjnych inwestycji budowlanych
 
Zeszyt 18 (1) 2019 str. 83-89
Krzysztof Kaczorek
Przegląd narzędzi matematycznych służących do uzyskania ciągłego rozkładu prawdopodobieństwa czasu trwania robót budowlanych na podstawie rozkładu dyskretnego
 
Zeszyt 18 (1) 2019 str. 91-98
Barbara Ksit, Anna Szymczak-Graczyk
Przykłady napraw i renowacji posadzek przemysłowych
 
Zeszyt 18 (1) 2019 str. 99-108
Romana Antczak-Jarząbska, Maciej Niedostatkiewicz
Nasada kominowa sposobem intensyfikacji wydajności wentylacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych
 
Zeszyt 18 (1) 2019 str. 109-118
Wojciech Drozd
Analiza dostępności niektórych obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych
 
Zeszyt 18 (1) 2019 str. 119-132
Justyna Janiak
Zieleń na elewacjach – problem czy korzyść dla budynku?
 
Zeszyt 18 (1) 2019 str. 133-146
Jan Łukaszkiewicz, Beata Fortuna-Antoszkiewicz, Edyta Rosłon-Szeryńska
Ursynowska szkoła architektury krajobrazu – mistrzowie i ich dzieło (cz. 1)
 

Zanleziono 15 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).