SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (4) 2018 str. 93-104

Wojciech Mazur, Tomasz Rybarczyk, Radosław Jasiński, Łukasz Drobiec

Faculty of Civil Engineering, Silesian University of Technology, Gliwice Solbet Sp. z o.o., Solec Kujawski

ZARYSOWANIE I ZNISZCZENIE PREFABRYKOWANYCH NADPROżY Z AUTOKLAWIZOWANEGO BETONU KOMóRKOWEGO ZABUDOWANYCH W śCIANACH OBCIążANYCH PIONOWO W PłASZCZYźNIE

słowa kluczowe: ściany skrępowane, MES, CKO, nadproże prefabrykowane
abstrakt:

W artykule przedstawiono wyniki badań zbrojonych prefabrykowanych nadproży z autoklawizowanego
betonu komórkowego obciążonych wraz z murem wykonanym w dwóch wariantach ściany skrępowanej.
Nadproża badano na dwa sposoby: jako belki obciążane wraz z murem oraz wieńcem, a także dodatkowo
jako belki zamocowane w żelbetowych rdzeniach ściany skrępowanej. Analizowano przebieg zarysowania
i zniszczenia nadproży. Przemieszczenia modeli rejestrowano za pomocą systemu Aramis do pomiaru bezdotykowego.
Nadproża uległy zniszczeniu w analogiczny sposób, zmieniały się jednakże kolejność i lokalizacja
poszczególnych rys. Dodatkowe rdzenie żelbetowe wpłynęły na pracę wieńca oraz poziome odkształcenia,
a także poprawiły nośność modeli badawczych.

pub/17_4_93.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt4/17_4_93.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Mazur, Wojciech, et al. "Cracking and failure of precast AAC lintels in walls subjected to in-plane vertical loading." Acta Sci.Pol. Architectura 17.4 (2018): 93-104.
APA Mazur, W. et al. (2018). Cracking and failure of precast AAC lintels in walls subjected to in-plane vertical loading. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (4), 93-104
ISO 690 Mazur, Wojciech, et al. Cracking and failure of precast AAC lintels in walls subjected to in-plane vertical loading. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.4: 93-104.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue4/abstract-93.html