SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (4) 2018 str. 83-92

Iwona Galman, Radosław Jasiński

Faculty of Civil Engineering, Silesian University of Technology, Gliwice

POłąCZENIA śCIAN MUROWYCH

słowa kluczowe: konstrukcje murowe, ściany usztywniające, połączenia ścian, łączniki, zbrojenie spoin wspornych
abstrakt:

W artykule zostały przedstawione wyniki badań własnych połączeń ścian wykonanych z autoklawizowanego
betonu komórkowego. Badania przeprowadzono na autorskim, zmodyfikowanym stanowisku badawczym.
Analizowano morfologię zarysowań i mechanizm zniszczenia, porównano zależności obciążenie–przemieszczenie
różnych typów połączeń. Uzyskane rezultaty odniesiono do rezultatów otrzymanych w modelach
referencyjnych, które stanowiły modele z klasycznym wiązaniem murarskim. W pozostałych modelach badawczych
połączenie zostało ukształtowane z użyciem stalowych łączników. Do połączeń ścian bez wiązania
murarskiego wykorzystano najpowszechniej stosowany w Polsce łącznik w postaci blaszek otworowanych
oraz stalowy pręt. Wykazano zróżnicowany mechanizm zarysowania i zniszczenia oraz wyraźne różnice
w nośności każdego typu połączenia. Łącznie przebadano trzy serię murów po trzy elementy badawcze. Ponadto
zaprezentowano ustalenia normowe w zakresie, jakim jest łączenie ścian murowanych, a także przedstawiono
podstawowy asortyment dostępny na rynku służący do łączenia ścian.

pub/17_4_83.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt4/17_4_83.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Galman, Iwona, and Radosław Jasiński. "Joints in masonry walls." Acta Sci.Pol. Architectura 17.4 (2018): 83-92.
APA Galman I. and Jasiński R. (2018). Joints in masonry walls. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (4), 83-92
ISO 690 Galman, Iwona, Jasiński, Radosław. Joints in masonry walls. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.4: 83-92.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue4/abstract-83.html