SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (4) 2018 str. 71-81

Łukasz Krysiak

Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering, Warsaw University of Technology, Warsaw

EROZJA WGłęBNA A STAN TECHNICZNY BUDOWLI REGULACYJNYCH: PRZYKłAD WARSZAWSKIEGO ODCINKA WISłY W REJONIE UJśCIA WILANóWKI

słowa kluczowe: rzeczne budowle regulacyjne, wydobycie kruszywa, erozja
abstrakt:

Projektowanie i użytkowanie większości budowli wodnych muszą mieć charakter dynamiczny, gdyż powiązane
są nierozerwalnie z występującymi w ich otoczeniu, zmiennymi warunkami środowiskowymi. W artykule
zaprezentowano krótką analizę zjawiska erozji wgłębnej zachodzącego na warszawskim odcinku Wisły
w rejonie ujścia Wilanówki. Przedstawiono wynikające z niego zmiany geomorfologii doliny, a także jego
negatywny wpływ na stan techniczny i funkcjonalność rzecznych budowli regulacyjnych oraz wałów przeciwpowodziowych
obecnych na analizowanym odcinku. Omówiono wybrane wymagania projektowe stawiane
wobec budowli hydrotechnicznych zgodne z obowiązującym polskim prawem.

pub/17_4_71.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt4/17_4_71.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Krysiak, Łukasz. "The impact of riverbed erosion on the technical condition of water engineering structures: the example of Vistula river reach near the outlet of Wilanówka stream." Acta Sci.Pol. Architectura 17.4 (2018): 71-81.
APA Krysiak Ł. (2018). The impact of riverbed erosion on the technical condition of water engineering structures: the example of Vistula river reach near the outlet of Wilanówka stream. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (4), 71-81
ISO 690 Krysiak, Łukasz. The impact of riverbed erosion on the technical condition of water engineering structures: the example of Vistula river reach near the outlet of Wilanówka stream. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.4: 71-81.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue4/abstract-71.html