SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (4) 2018 str. 51-60

Justyna Sławińska

Institute of Hydro-Engineering, Polish Academy of Sciences, Gdańsk

WARTOśCI KąTA TARCIA GRUNTóW NIESPOISTYCH W RóżNYCH STANACH NAPRężENIA

słowa kluczowe: prawdziwy aparat trójosiowy, płaski stan odkształcenia, kryterium Coulomba-Mohra
abstrakt:

W klasycznym podejściu kąt tarcia wewnętrznego ϕ′ uznawany jest za cechę fizyczną gruntu. Jego
wartość jest wyznaczana na podstawie badań w osiowosymetrycznym stanie naprężenia na podstawie
kryterium Coulomba-Mohra. Kryterium to zakłada, że tak wyznaczona wartość kąta tarcia jest
stała i niezależna od stanu naprężenia, jakiemu może zostać poddany ten sam grunt. Wartość ta zależy
jedynie od początkowego zagęszczenia gruntu. Autorka poddaje weryfikacji doświadczalnej to podejście,
w którym przedstawia badania wytrzymałościowe przeprowadzone na gruncie modelowym
w różnych stanach naprężenia: osiowosymetrycznym, w pełnym stanie naprężenia 3D oraz w szczególnym
stanie 3D: w płaskim stanie odkształcenia.

pub/17_4_51.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt4/17_4_51.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sławińska, Justyna. "The Mohr-Coulomb friction angle of granular soils under different stress conditions." Acta Sci.Pol. Architectura 17.4 (2018): 51-60.
APA Sławińska J. (2018). The Mohr-Coulomb friction angle of granular soils under different stress conditions. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (4), 51-60
ISO 690 Sławińska, Justyna. The Mohr-Coulomb friction angle of granular soils under different stress conditions. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.4: 51-60.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue4/abstract-51.html