SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (4) 2018 str. 39-49

Marcin Grygierek

Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska, Gliwice

WPłYW STABILIZACJI KRUSZYWA PODBUDOWY TRóJOSIOWYM GEORUSZTEM NA NAWIERZCHNIę DROGOWą W POCZąTKOWYM OKRESIE JEJ UżYTKOWANIA

słowa kluczowe: georuszt, badania terenowe, pomiar odkształceń, MES, FWD, nawierzchnia drogowa
abstrakt:

Coraz częściej geosyntetyki stosuje się do poprawy cech mechanicznych warstwy podbudowy zasadniczej
z niezwiązanego kruszywa. W tym przypadku geosyntetyk zlokalizowany w obszarze warstw o wysokiej
sztywności musi charakteryzować się tzw. funkcją stabilizującą kruszywo w zakresie małych odkształceń.
Funkcję tę spełniają georuszty o monolitycznych węzłach. W artykule przedstawiono wstępne wyniki programu
badań opartego na obserwacji terenowego odcinka badawczego, który użytkowany jest przez pojazdy
ciężkie. Dotychczasowe rezultaty pomiaru ugięć, równości oraz pomiaru odkształceń w warstwach nawierzchni
za pomocą czujników odkształceń pozwalają zaobserwować korzystny wpływ georusztu na pracę
niezwiązanego kruszywa. Na tym etapie badań przedstawione wnioski mają charakter jakościowy i wymagają
weryfikacji na podstawie dalszych badań.

pub/17_4_39.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt4/17_4_39.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Grygierek, Marcin. "Influence of aggregate base stabilized with triaxial geogrid on pavement at the initial stage of its use." Acta Sci.Pol. Architectura 17.4 (2018): 39-49.
APA Grygierek M. (2018). Influence of aggregate base stabilized with triaxial geogrid on pavement at the initial stage of its use. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (4), 39-49
ISO 690 Grygierek, Marcin. Influence of aggregate base stabilized with triaxial geogrid on pavement at the initial stage of its use. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.4: 39-49.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue4/abstract-39.html