SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (4) 2018 str. 113-124

Agnieszka Leśniak, Grzegorz Piskorz

Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, Kraków

CZYNNIKI OPóźNIAJąCE REALIZACJE PRZEDSIęWZIęć BUDOWLANYCH W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

słowa kluczowe: opóźnienia w budownictwie, identyfikacja czynników, roboty budowlane, system zaprojektuj i wybuduj
abstrakt:

Jedną z istotnych zalet wykorzystania systemu zaprojektuj i wybuduj w realizacji przedsięwzięć budowlanych
jest skrócenie czasu trwania procesu inwestycyjnego. Wybór jednego wykonawcy, zintegrowanie
projektowania i budowy umożliwiają lepszą koordynację działań i zmniejszają występujące na tych etapach
problemy. Jednak nawet wzorowo zaplanowane i zorganizowane przedsięwzięcia niosą ze sobą ryzyko
wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą stać się przyczyną nieterminowego ukończenia robót.
W artykule zaprezentowano wyniki badań podjętych wśród uczestników procesu inwestycyjnego w celu
identyfikacji i oceny ważności przyczyn opóźnień powstających na etapie projektowania, w realizacji przedsięwzięć
budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj.

pub/17_4_113.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt4/17_4_113.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Leśniak, Agnieszka, and Grzegorz Piskorz. "Delay factors in execution of design & build construction projects." Acta Sci.Pol. Architectura 17.4 (2018): 113-124.
APA Leśniak A. and Piskorz G. (2018). Delay factors in execution of design & build construction projects. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (4), 113-124
ISO 690 Leśniak, Agnieszka, Piskorz, Grzegorz. Delay factors in execution of design & build construction projects. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.4: 113-124.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue4/abstract-113.html