SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (4) 2018 str. 105-111

Beata Nowogońska

Beata Nowogońska

PROPOZYCJA WYBORU TERMINU REMONTU KAPITALNEGO BUDYNKU

słowa kluczowe: stan techniczny, właściwości użytkowe, prognoza
abstrakt:

Stan techniczny budynku zmienia się w wyniku procesu starzenia. Podstawowym problemem podczas użytkowania
budynku jest perspektywiczne planowanie remontów oraz przewidywanie środków potrzebnych
do ich realizacji. Często jednak z powodu oszczędności środków decyzje dotyczące prac naprawczych są
przesuwane na dalsze lata użytkowania obiektu. Taka oszczędność prowadzi do pogorszenia jego stanu
technicznego. W artykule przedstawiona jest metoda określania terminu remontu kapitalnego z uwagi na
niekorzystne zmiany stanu technicznego. Graniczne wartości terminu remontu określone są przez funkcje
określające proces starzenia budynku opisany metodą PRRD (Prediction to Reliability according to Rayleigh
Distribution).

pub/17_4_105.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt4/17_4_105.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Nowogońska, Beata. "Proposal to assess the date of the complete renovation of a building." Acta Sci.Pol. Architectura 17.4 (2018): 105-111.
APA Nowogońska B. (2018). Proposal to assess the date of the complete renovation of a building. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (4), 105-111
ISO 690 Nowogońska, Beata. Proposal to assess the date of the complete renovation of a building. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.4: 105-111.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue4/abstract-105.html