SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 17 (4) 2018

Spis treści:

Zeszyt 17 (4) 2018 str. 5-17
Andrzej Brzeziński, Tomasz Dybicz, Andrzej Waltz
Model kolejowego ruchu osobowego
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 19-27
Klaudia Załęska-Dobkowska, Karol J. Kowalski, Jan Król, Piotr Radziszewski, Michał Sarnowski
Nawierzchnie obniżające hałas drogowy – doświadczenia krajowe i kierunki rozwoju
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 29-37
Paweł Mieczkowski, Bartosz Budziński
Wpływ wosku polietylenowego na wybrane właściwości asfaltów i betonów asfaltowych
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 39-49
Marcin Grygierek
Wpływ stabilizacji kruszywa podbudowy trójosiowym georusztem na nawierzchnię drogową w początkowym okresie jej użytkowania
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 51-60
Justyna Sławińska
Wartości kąta tarcia gruntów niespoistych w różnych stanach naprężenia
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 61-69
Tymoteusz Zydroń, Andrzej Gruchot, Kamil Czesak
Zastosowanie funkcji Weibulla do oceny wytrzymałości na rozciąganie korzeni wybranych gatunków drzew
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 71-81
Łukasz Krysiak
Erozja wgłębna a stan techniczny budowli regulacyjnych: przykład warszawskiego odcinka Wisły w rejonie ujścia Wilanówki
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 83-92
Iwona Galman, Radosław Jasiński
Połączenia ścian murowych
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 93-104
Wojciech Mazur, Tomasz Rybarczyk, Radosław Jasiński, Łukasz Drobiec
Zarysowanie i zniszczenie prefabrykowanych nadproży z autoklawizowanego betonu komórkowego zabudowanych w ścianach obciążanych pionowo w płaszczyźnie
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 105-111
Beata Nowogońska
Propozycja wyboru terminu remontu kapitalnego budynku
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 113-124
Agnieszka Leśniak, Grzegorz Piskorz
Czynniki opóźniające realizacje przedsięwzięć budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj
 

Zanleziono 11 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).