SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (3) 2018 str. 91-101

Krzysztof Parylak, Kinga Witek

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław

ZłOżONOść UWARUNKOWAń PRZYCZYN KATASTROFY NABRZEżA PRZEłADUNKOWEGO ODRY

słowa kluczowe: badania geotechniczne, ścianki szczelne, przebicia hydrauliczne, awarie budowlane
abstrakt:

Wybudowaną ponad 100 lat temu estakadę wykonano z kilkudziesięciu ramowych żelbetowych konstrukcji
o układzie dwóch pali połączonych ryglami i płytą górną, a wzdłużnie zespolonych łączącymi je belkami. Budowla
ta o wysokości 11 m i długości ponad 200 m do lat sześćdziesiątych minionego stulecia pełniła funkcję
nabrzeża przeładunkowego Odry z przemieszczającym się na jej koronie lekkim dźwigiem portowym. Brak
wymaganych kontroli stanu technicznego, niska jakość betonów, a przede wszystkim brak oceny uwarunkowań
geotechnicznych i eksploatacyjne zaniedbania były głównymi powodami zniszczenia 110-metrowego
odcinka tej konstrukcji. Nastąpiło to w okresie obniżenia poziomu wody w rzece. Wykonane po katastrofie
wiercenia, sondowania i badania laboratoryjne gruntów w strefie osuwiska, jak i badania w strefach niezniszczonych,
a także badania oraz pomiary obszaru zniszczeń pozwoliły na ustalenie złożonych przyczyn zniszczenia.
Na podstawie zidentyfikowanej linii poślizgu i wcześniejszych incydentalnych opracowań ustalono,
że strefa poślizgu zainicjowana była w niewielkiej warstwie mad przy niewielkim udziale rozpraszającego
się nadciśnienia porowego. Znaczący wpływ mogła mieć nawadniająca strefę poślizgu woda odprowadzana
do gruntu z przyległego budynku oraz bardzo mała wytrzymałość betonów. Utrata stateczności w jednej
strefie skutkowała postępującymi zniszczeniami na przyległych odcinkach. Wykazano, że wymagane współczynniki
stateczności estakady na przesunięcie i obrót nie zostały spełnione.

pub/17_3_91.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt3/17_3_91.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Parylak, Krzysztof, and Kinga Witek. "Complexity of conditioning catastrophes of transmitting coal of Odra river." Acta Sci.Pol. Architectura 17.3 (2018): 91-101.
APA Parylak K. and Witek K. (2018). Complexity of conditioning catastrophes of transmitting coal of Odra river. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (3), 91-101
ISO 690 Parylak, Krzysztof, Witek, Kinga. Complexity of conditioning catastrophes of transmitting coal of Odra river. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.3: 91-101.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue3/abstract-91.html