SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (3) 2018 str. 79-89

Ryszard Chmielewski, Andrzej Chyla, Leopold Kruszka

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa Noise Arch, Warszawa

ANALIZA SZKODLIWYCH WPłYWóW DRGAń I HAłASU OD ROBóT BUDOWLANYCH PRZEKAZYWANYCH NA ISTNIEJąCE BUDYNKI I OSOBY W NICH PRZEBYWAJąCE

słowa kluczowe: drgania i hałas pochodzące z budowy, propagacja drgań w podłożu gruntowym, szkodliwość drgań i hałasu na otoczenie budowy
abstrakt:

W pracy dokonano analizy diagnostycznej in situ szkodliwego wpływu zarówno drgań, jak i hałasu pochodzących
od robót budowlanych związanych z głębokim fundamentowaniem posadowienia projektowanego
budynku na sąsiadujące istniejące obiekty budowlane oraz na ludzi przebywający w tych budynkach. Drgania
przekazywane były poprzez podłoże gruntowe, zaś hałas drogą powietrzną. Przed rozpoczęciem tych robót
budowlanych przeprowadzono badania wstępne na terenie budowy w celu ustalenia tzw. wibroakustycznego
tła otoczenia oraz przeanalizowania warunków wodno-gruntowych pod kątem propagacji fal w tym podłożu
gruntowym. Ustalono metodą empiryczną zakresy dopuszczalnych wartości drgań i hałasu pochodzących od
pracującego sprzętu budowlanego podczas robót ziemnych związanych z wykonywaniem ścianek szczelinowych
na terenie budowy na pobliskie otoczenie.

pub/17_3_79.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt3/17_3_79.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Chmielewski, Ryszard, et al. "Analysis of harmful effects of vibrations and noise coming from construction works on existing buildings and people living in them." Acta Sci.Pol. Architectura 17.3 (2018): 79-89.
APA Chmielewski, R. et al. (2018). Analysis of harmful effects of vibrations and noise coming from construction works on existing buildings and people living in them. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (3), 79-89
ISO 690 Chmielewski, Ryszard, Chyla, Andrzej, Kruszka, Leopold. Analysis of harmful effects of vibrations and noise coming from construction works on existing buildings and people living in them. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.3: 79-89.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue3/abstract-79.html