SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (3) 2018 str. 67-77

Kamila Międlarz, Paweł Więcławski

Faculty of Civil and Environmental Engineering, Gdansk University of Technology, Gdańsk

ZASTOSOWANIE METODY KOSECKIEGO W PROJEKTOWANIU POSADOWIENIA MORSKICH ELEKTROWNI WIATROWYCH

słowa kluczowe: fundamenty palowe, monopale, morskie elektrownie wiatrowe, energia wiatrowa
abstrakt:

Koncepcja morskich elektrowni wiatrowych została dobrze rozwinięta w wielu krajach europejskich. Obecnie
nie projektuje się morskich elektrowni wiatrowych zgodnie z krajowymi tradycjami. Głównym problemem
jest brak standardów i wytycznych. Stosowane są metody skandynawskie lub amerykańskie, które nie
są w pełni dostosowane do warunków panujących na Morzu Bałtyckim. Artykuł skupia się na projekowaniu
monopali, ponieważ są one obecnie najczęściej stosowanym rodzajem fundamentów morskich elektrowni.
Wyniki analizy, przeprowadzonej zgodnie ze standardowymi metodami służącymi projektowania monopali
pod turbiny wiatrowe, porównano z wynikami uzyskanymi metodą Koseckiego. Analizowana w artykule
geometria wykracza poza zakres zdefiniowanych współczynników uwzględniających kształt i technologię
pala, służących do wyznaczania sztywności podpór sprężystych. Przyjęte etapy analizy pozwoliły określić
granicę stosowalności metody Koseckiego dla monopali obciążonych siłami poziomymi.

pub/17_3_67.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt3/17_3_67.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Międlarz, Kamila, and Paweł Więcławski. "Application of the Kosecki’s method in designing of offshore wind power plants foundation." Acta Sci.Pol. Architectura 17.3 (2018): 67-77.
APA Międlarz K. and Więcławski P. (2018). Application of the Kosecki’s method in designing of offshore wind power plants foundation. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (3), 67-77
ISO 690 Międlarz, Kamila, Więcławski, Paweł. Application of the Kosecki’s method in designing of offshore wind power plants foundation. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.3: 67-77.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue3/abstract-67.html