SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (3) 2018 str. 57-65

Mateusz Wiszniewski, Adam Krasiński, Jan Linowiecki

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska, Gdańsk Menard Polska

ZMIENNOść MODUłU SPRężYSTOśCI BETONU W TRZONIE PALA PRZEMIESZCZENIOWEGO W śWIETLE BADAń LABORATORYJNYCH

słowa kluczowe: moduł Younga betonu, pale fundamentowe, pomiar odkształceń, oprzyrządowanie pali
abstrakt:

W pracy przedstawiono problematykę dotyczącą określania właściwości materiałowych betonu w celu interpretacji
wyników próbnych obciążeń pali oprzyrządowanych pomiarowo. Wykonano badania laboratoryjne
modułu sprężystości betonu (Eb) na poszczególnych sekcjach wydobytego z gruntu pala przemieszczeniowego.
Określona została charakterystyka zmienności modułu wraz z odkształceniem i głębokością. Przetestowano
29 próbek z 5 różnych głębokości. W pracy zaprezentowane zostały metody szacowania rzeczywistej
wartości modułu. Przedstawiony został również wpływ przyjętych parametrów betonu na interpretację próbnych
obciążeń statycznych pali oprzyrządowanych pomiarowo.

pub/17_3_57.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt3/17_3_57.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wiszniewski, Mateusz, et al. "Laboratory tests on concrete elastic modulus variation in displacement pile." Acta Sci.Pol. Architectura 17.3 (2018): 57-65.
APA Wiszniewski, M. et al. (2018). Laboratory tests on concrete elastic modulus variation in displacement pile. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (3), 57-65
ISO 690 Wiszniewski, Mateusz, Krasiński, Adam, Linowiecki, Jan. Laboratory tests on concrete elastic modulus variation in displacement pile. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.3: 57-65.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue3/abstract-57.html