SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (3) 2018 str. 47-55

Piotr Osiński, Edyta Nowakowska, Katarzyna Jeleniewicz, Marek Dohojda, Eugeniusz Koda

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

ANALIZA WPłYWU JAKOśCI ROZPOZNANIA PODłOżA GRUNTOWEGO NA OCENę STANU GRANICZNEGO NOśNOśCI I UżYTKOWALNOśCI NA PRZYKłADZIE WYBRANEGO OBIEKTU

słowa kluczowe: posadowienie bezpośrednie, rozpoznanie warunków geotechnicznych, grunty organiczne, osiadanie
abstrakt:

Celem artykułu jest ocena wpływu rozpoznania podłoża gruntowego na posadowienie konstrukcji. Podstawą
do opracowania były dokumentacje archiwalne (pierwotna i wtórna), między którymi stwierdzono znaczne
rozbieżności. Projekt posadowienia analizowanego obiektu wykonano według pierwotnej dokumentacji,
w której nie uwzględniono występowania w podłożu gruntów organicznych. W celu określenia znaczenia
rozpoznania podłoża gruntowego przy wyborze posadowienia dokonano weryfikacji stanów granicznych
posadowienia w obu dokumentacjach. Największe różnice stwierdzono przy obliczonym osiadaniu, które
wynikły z uwzględnienia wpływu ściśliwości gruntów organicznych.

pub/17_3_47.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt3/17_3_47.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Osiński, Piotr, et al. "Influence of the site investigation quality on ultimate and serviceability limit states analyses based on a case study." Acta Sci.Pol. Architectura 17.3 (2018): 47-55.
APA Osiński, P. et al. (2018). Influence of the site investigation quality on ultimate and serviceability limit states analyses based on a case study. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (3), 47-55
ISO 690 Osiński, Piotr, et al. Influence of the site investigation quality on ultimate and serviceability limit states analyses based on a case study. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.3: 47-55.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue3/abstract-47.html