SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 17 (3) 2018 str. 37-45

Andrzej Gruchot, Eugeniusz Zawisza

Wydział inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Kraków

WYTRZYMAłOść NA śCINANIE GRUNTóW PYLASTYCH STABILIZOWANYCH POPIOłAMI FLUIDALNYMI

słowa kluczowe: popiół lotny fluidalny, kompozyt, kąt tarcia wewnętrznego, spójność
abstrakt:

W pracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ścinanie pyłu grubego ilastego i popiołu lotnego
fluidalnego po spalaniu węgla kamiennego w Elektrowni „Połaniec” oraz kompozytów powstałych z wymieszania
gruntu pylastego z dodatkiem 10 i 40% (wagowo) popiołu fluidalnego. Stwierdzono, że wraz ze
wzrostem zagęszczenia zwiększyły się wartości kąta tarcia wewnętrznego i spójności badanych materiałów,
a zawodnienie próbek spowodowało ich zmniejszenie. Zwiększenie dodatku popiołu spowodowało zaś
zwiększenie badanych parametrów w stosunku do gruntu pylastego.

pub/17_3_37.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt3/17_3_37.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gruchot, Andrzej, and Eugeniusz Zawisza. "Shear strength of silty soils stabilized with fluidized bed ash." Acta Sci.Pol. Architectura 17.3 (2018): 37-45.
APA Gruchot A. and Zawisza E. (2018). Shear strength of silty soils stabilized with fluidized bed ash. Acta Sci.Pol. Architectura, 17 (3), 37-45
ISO 690 Gruchot, Andrzej, Zawisza, Eugeniusz. Shear strength of silty soils stabilized with fluidized bed ash. Acta Sci.Pol. Architectura, 2018, 17.3: 37-45.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume17/issue3/abstract-37.html